Komünist Ne Demek?

Komünist ne demek? Pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Komünist kelimesi, “Bütün malların ortaklaşa kullanıldığı ve özel mülkiyetin olmadığı toplum düzeni” anlamına gelmektedir. Günlük hayatta sıklıkla karşılaştığımız kelimeler arasında komünizm, komünist parti gelir. Komünizm yanlısı olan bir kişiye komünist adı verilir. Yani komünizmi yakından destekleyen ve savunan kişiye denir. TDK’ya göre komünist kelimesinin anlamı ise komünizm yanlısı olan kişiye denir.

Türkiye’de Komünist Ne Demek?

Türkiye’de komünizm, sınıfsız bir topluma, bayraksız ve sınıfsal egemenliğe ait tüm kavramların ortadan kaldırıldığı ve Türkiye’de Rusya da gibi söylenen sınıf ve kategorilerin aşılmasıdır. Herkesi eşit olarak özgür bir toplumda yaşamaya iten ve bunların toplu olarak aşılması durumudur.

Komünist Dini İnancı Nedir?

Özel mülkiyet ve servetin ihtiyaçlara göre paylaştırılmasına dayalı bir toplumsal düzendir. Komünizm önceden ütopik bir kavram olurken Karl marx tarafından tekrar yorumlanarak siyasal program haline getirildi. Batı düşüncelerinde komünizm kelimesi oldukça eski yıllara dayanır. İşçi sınıfının ortadan kaldırıldığı bir toplum düzeni tüm insanlığı etkilemiştir. Eski zamanlarda bir takım dini grupların komünist topluluk oluşturdukları bilinmektedir. Komünizm tüm konulara olduğu gibi din konusuna da toplumsal bir mesele olarak yaklaşır. Bu bağlamda din eleştirisi tanrının varlığı yokluğu üzerine yapılan bir eleştiri değildir.

Komünist Yönetim Ne Demek?

Komünistlik yaşam üretim araçlarının ortak bir şekilde üretilmesi ve ortak şekilde tüketilmesine denir. Herkes bir ürünü ortak olarak tüketir ve hiçbir grup veya zümre başka bir gruptan daha fazla ürün tüketemez. Komünizm ile yönetilen 5 ülke vardır. Bunlar; Çin Halk Cumhuriyeti, Kuzey Kore, Küba, Vietnam, Laosdur. Komünizm ile yönetim de ilk başlarda yalnızca sınıf ayrılığını ortadan kaldırmak için bir yaşam kurulmuş olsa da bu sonradan din kadar baskıcı bir ideolojiye dönüşmüştür. Üretilen işler başka yerde yayınlanamaz, izinsiz olarak kopyalanamaz, gizlilik politikasını herkesin kabul etmesi gerekir gibi şartlar ortaya konulmuştur. Son dakika haberleri ve haber içerikleri bu yönde gelişmiştir. Komünizmin çıkış amacındaki eşitlik düşüncesi ne kadar mantıklı olsa da şu an dünyada ekonomik bir yarış vardır.

Türk Komünistler Kimlerdir?

Türk komünist kategorisinde yer alan kişiler aşağıdaki gibidir:

 • Arif Oruç
 • Aydemir Güler
 • Aydın Çubukçu
 • Beri Onger
 • Bülent Uluer
 • Barış Atay
 • Deniz gezmiş
 • Doğan Tarkan
 • Ebru Timtik
 • Erkan baş
 • Ethem Nejat
 • Fulya Gürses
 • Fatih Yaşlı
 • Fikret Kızılok
 • Hüseyin İnan
 • Metin Kurt
Yorum yapın