Türklerin Kullandığı Alfabeler

Türklerin kullandığı alfabeler, tarih boyunca farklılık göstermiştir. Çeşitli alfabelerin kullanıldığı geçmişten bugüne görülüyor. Tarihin ilerlemesi ile beraber konuşulan dile uygun harfler değişiklik göstermiştir. Türklerin tarih boyunca kullanmış olduğu alfabelerden yalnızca ikisi Türk devletlerinin oluşturduğu alfabelerdir. Farklı alfabelerin de kullanılması ile birlikte değişimler yaşanmıştır.

  • Göktürk Alfabesi: Göktürk alfabesi Türklerin kullandığı ilk alfabedir. Yalnızca Türkler tarafından kullanılmış olup yabancı etkilerden uzak bir alfabedir. Orhun yazıtlarından esinlenerek Göktürk alfabesi yazılmıştır.
  • Uygur Alfabesi: Yine Kiril alfabesini Türkler kullanmıştır. Sağdan sola doğru yazılır ve harfler birbirine bitişiktir. Ünlü seslerin yer aldığı bir alfabedir. Kiril alfabesi 18 adet işaretten meydana gelmiştir. İslamiyet’ten sonrada Kiril alfabesine kullanım devam etmiştir.
  • Arap-İslam Alfabesi: Arap alfabesinin oluşumu 28 harftir. İ ünsüz harfleri ile gösterilmektedir. Türklerin İslamiyeti kabul etmesinden sonra dini kavramlar dile hızla girmeye başlamıştır. Kullanımı da Kasım 1928 yılına kadar sürmüştür.
  • Kiril Alfabesi: Alfabeyi kullanmayı zorunlu hale getirmişlerdir. Soldan sağa doğru yazılır ve 11 sesli harfi vardır. Ünsüz sesler kullanılmamıştır. Hala bazı Türk toplulukları günümüzde Kiril alfabesi kullanmaktadır.
  • Latin Alfabesi: Latin alfabesi 1935 senesinde Azeriler tarafından kullanılmıştır. 8 sesli harf; geri kalanlar ise sessizdir.

Türklerin İlk Alfabesi Nedir?

Türklerin tarihte ilk kullandıkları alfabe Köktürk alfabesidir. Diğer alfabelerin kullanımları ise bundan sonra gerçekleşmiştir. Göktürk alfabesi 38 harften meydana gelmekte olup 26’sı sessiz, 4’ü sesli ve 8 tanesi de bitişik harftir. Bu alfabe ile yazılmış olan en eski yazı ise Orhun yazıtlarıdır.

Türk Alfabesinin Adı Nedir?

Bugün Türkçe yazarken kullandığımız alfabe aslında “Latin alfabesi” şeklinde adlandırılmaktadır. Bunun nedeni ise dil devrimi döneminde alfabeyi batı alfabesi kullanarak oluşturmuş olmamızdır. Türk alfabesi arasında ilk kullanılan dil Göktürk alfabesidir.

Kullandığı Alfabeler Nelerdir?

Türklerin ilk kullanmış olduğu alfabe Göktürk alfabesidir. Bu alfabe yalnızca Türk Devletleri tarafından kullanılmıştır. Bu alfabeye her devlet bazı eklemeler yapmıştır. Bu alfabede küçük, büyük harfler bulunmaz. Kullanılan bir diğer alfabe ise Uygur alfabesidir. Bu alfabe 9. Yüz yıla aittir. Aynı zamanda 18 sembolden oluşur. Kullanılan bir diğer alfabeler içinde ise Araf alfabesi, Kiril Alfabesi ve Latin alfabesi bulunmaktadır.

Türkler Bugüne Kadar Kaç Alfabe Kullanmıştır

Türk tarihinde Türklerin bugüne kadar kullandıkları toplam alfabe sayısı 5’dir. Günümüzde kullanılan Latin alfabesi öncesi ise Arap alfabesi, Kiril Alfabesi, Uygur alfabesi ve Göktürk alfabesi kullanılmıştır.

Yorum yapın