Nükleer Santraller Nasıl Çalışır?

Nükleer Enerji santralleri, en can alıcı temel yaşam kaynağımız olan elektrik enerjisini en temiz yoldan veren santrallerdir. Kullanılan radyoaktif madde, iyi izole edildiği sürece, 100 yıl boyunca şehirlerin enerji ihtiyacı sağlanabilmektedir. Elektriksiz bir yaşam düşünülemez, elektrik enerjisi hem evlerde hem endüstriyel alanlarda da kullanılmaktadır.

Doğada enerjiyi üretmek için yakıt gerekir, diğer elektrik santrallerine kıyasla nükleer enerji üreticiler için en ekonomik olanıdır. Herhangi bir işletmede olduğu gibi, bir nükleer santralde güvenlik önlemleri maksimum düzeyde alınmalıdır. Aksi taktirde nükleer patlama felaketlerle sonuçlanır.
Nükleer Santraller Nasıl ÇalışırPin

Nükleer Santraller Nasıl Çalışır?

Basitçe bir nükleer santral; nükleer reaktörün suyu ısıtıp buhar haline getirmesi, akabinde de bu buharın gücü ile türbinlerin döndürülmesi prensibine göre çalışır. Dönen türbinler, jeneratöre verilir ve mekanik enerji; jeneratörler sayesinde elektrik enerjisine çevrilir. Bu yüksek voltajlı enerji de trafolarla istendiği gibi yükseltilir veya düşürülür. Burada önemli olan aşırı ısınan ve bu ısıyı su ısıtma için kullanan nükleer radyokatif maddenin iyi derecede izole edilmesidir. Bu emniyet sağlandıktan sonra 100 yıl boyunca verimli bir çalışma mümkün olur. Çekirdek parçalama ile çok büyük bir ısı enerjisi açığa çıkar ve buna nükleer fizyon adı verilir. Çekirdek birleştirme işlemi ise bunun tersidir ve buna nükleer füzyon adı verilir. Güneş bir nükleer füzyon reaktörüdür.

Nükleer Reaktörün Önemini Anlamak için şu bilgi Yeterlidir

“1 kilogram uranyum (nükleer fisyon reaktörü yakıtı) kullanılarak elde edilecek enerji için 3 milyon kilogram (3 bin ton) kömür ya da 2 milyon 700 bin litre petrol gerekiyor. Diğer enerji santrallerine göre daha az yakıt kullanılıyor ve bu da atık oluşumunu ciddi oranda azaltıyor [1].”

Değerli okurlar, nükleer reaktörlerde kullanılan Uranyum; kapalı bir sistemde dış dünyadan izole edilmektedir ve çekirdek parçalama işlemi ile milyonlarca derece ısı açığa çıkmaktadır. Bu açığa çıkan ısıyı su borularındaki suyu buhar haline getirmek için kullanan bu sistemde; buhar haline gelen suyun basıncı kullanılarak, türbin kanatlarının dönmesi sağlanmaktadır. 360 derece sürekli dönüş hareketi elde etmek temel amaçtır. Bu hareket jeneratöre aktarılarak, elektrik üretilmesi sağlanır. Prensip olarak elektrik üretimi için 3 şey gerekir:

  1. Dönme hareketi
  2. Bakır kablo
  3. Mıknatıslar

Barajlarda suyun yüksekten düşmesi sağlanarak yüksekliğin potansiyel enerjisi E= mgh prensibi ile yüksek bir basınç elde edilmekte ve bu su basıncı ile türbinler dönmektedir. Termik santrallerde ise kömürle su kazanları kaynatılarak su buharı elde edilmekte ve bu buharla yine türbinler dönmektedir.

Kaynakça

[1]: http://acikerisim.maltepe.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12415/9806/ADHOC_Eylul_2019_Kemal_Firat_Oguz.pdf?sequence=1

Leave a Comment

error: Content is protected !!
1