Nesli Tehlike Altında Olan Hayvanlar

1973 yılında dünya genelinde nesli tehlike altında olan hayvanlar için bir karar alındı, bu karara göre kongre türleri yok olmaktan koruyan Nesli Tükenmekte Olan Türler Yasasını kabul etti. Yasa o zamandan beri yürürlüktedir ve birçok hayvan son anda yok olmaktan kurtulmuştur. Hayvanlar; ekolojik deneyi sağlamaları açısından ve rekreasyonel değerleri nedeni ile zincirin birer halkası olarak ekolojik dengeyi sağlıyorlar. Söz gelimi yılanların tümünün nesli tükense; fareler dünyayı istila eder. Arıların nesli tükense; ekolojik denge sarsılır. Her bir hayvan bu zincirde belli bir öneme sahiptir. Doğada nesli yeni tükenen hayvanlar olduğu gibi nesli tükenmiş hayvan türleri de vardır. Türü tükenmiş hayvanlar için önceden tedbir alınmadığından bu türleri yeniden kazanmak imkansızdır. Dünyada tükenen hayvanlar insanlığın devamı için bir tehdit oluşturuyor. Bugün nesli tükenen su canlıları ve kara canlıları vardır.
Pin

 Nesli Tükenmekte Olan Hayvanlar İçin Yapılan Çalışmalar

Dünyada nesli tükenmekte olan türlerden toplanan genetik materyal DNA bankalarında saklanır. DNA bankaları sperm, yumurta, embriyo, doku ve serumdan elde edilen genetik materyali içerir. Bu biyolojik materyaller, genetik materyali korumak için -196°C veya -373°F’de sıvı nitrojen içinde depolanır. Bu örnekler hayvan fizyolojisi, biyokimyası ve çevre hakkında bilgiler içerir. Bilim adamları, genetik bilgiyi inceleyerek, vahşi doğada türlerin korunmasına ve muhafaza edilmesine yardımcı olabilir.

Hayvanların bakımına yardımcı olmak için vahşi yaşam parklarında ve merkezlerinde gönüllülere ihtiyaç vardır. Bu kuruluşlara yapılan bağışlar, nesli tükenmekte olan türleri eğitmelerine ve teşvik etmelerine yardımcı olur. Halk ayrıca makaleler, sosyal medya gönderileri paylaşarak ve imza kampanyaları hazırlayarak kendi çaplarında koruma çabalarına katılabilir. Toplumları bu durum hakkında eğitmek önemlidir.

CITES organizasyonu bu türlerin korunmasına yardımcı olmaktadır ancak bu da pek yeterli olmayabilir. Dünya genelinde nesli tükenmekte olan türlerin avlanmasını ve ticaretini yasaklamak, bunu yapanlara caydırıcı cezalar vermek iyi bir çözüm olarak görünüyor.

Nesli Tükenmekte Olan Hayvan : Ay Ay Primat

Ay Ay primat; dünyadaki en büyük gece primatıdır. Doğu Afrika kıyılarındaki yağmur ormanlarında yaşar ve 90 cm uzunluğa ulaşır. Bu gece primatı, böcek kurtlarını bulmak için ağacın kabuğu üzerinde kendine has özel bir teknikler kullanır. 172 gün süren bir hamilelik dönemi vardır. Bu tür tamamen yok olursa böcek kurtları popülasyonu artacak ve çevreye zarar verecektir. Herhangi bir türün, ekoloji için oluşturduğu tehdit düzeyini belirlemek için en yaygın yöntem türün popülasyonundaki azalma miktarıdır. Bir türün popülasyonu on yıl veya daha fazla bir süre içinde %90 oranında azaldığında, nesli tükenmekte olan veya savunmasız olarak sınıflandırılır. Bu kriterlere ek olarak, türün coğrafi yerleşim alanı sınırlıdır, tipik olarak on kilometre kareden azdır. Bir türün tehlikede olup olmadığını belirleyen başka birçok kriter vardır.

Nesli Tükenmekte Olan Hayvan : Vaşak

Coğrafi ortam şartlarına çok iyi bir uyum sağlayacak biyolojik donanıma sahip bu canlı Asya kuzey ormanlarında yaşar. Doğal yaşamın dengesinin bozulması ve avlanma nedeni ile bu tür tükenmeye yüz tutmuş.

Nesli Tükenmekte Olan Hayvan : Leopar

Global ölçekte nesli tükenmeye doğru giden Leopar da koruma altına alınan canlılardandır. Hindistan Çin ve Afrika’ya yayılan bir dağılımı söz konusudur. Afrika kıtasında tam bir korunma altına alınan Leopar türü; dünyanın diğer alanlarında korunmamaktadır.

Nesli Tükenmekte Olan Hayvan : Cava Gergedan

Cava gergedanı da tükenmek üzere öyle ki Endonezya’da koruma altına alınan bu hayvandan sadece 58 tane var. 2.5 ton ağırlığa kadar çıkabilen bu hayvan yaklaşık 1.80 boyundadır.

Nesli Tükenmekte Olan Hayvan : Sumatra Orangutan

Bu tür maymunlar aleminde homo sapiense benzer davranışları ile insana en yakın türdür. Sakin ve bilge bir yaşlı insan görünümü veren Sumatra Orangutan 50 yaşına kadar yaşayabiliyor. Dünyada sadece 14 bin tane yaşamını sürdürüyor.

Nesli Tükenmekte Olan Hayvan: Macellan Pengueni

75 cm uzunluğunda ve 4 kg ağırlığındaki bu tatlı hayvan türü, yiyecek bulmak için uzun mesafeler katetmek zorunda. Yolculuk esnasında kendisini bir ziyafet olarak gören diğer vahşi canlılar tarafından kolaylıkla öldürülebiliyor ve bu hayvanın kendini savunacak donanımları ve cesareti de bulunmuyor. Macellan Pengueni bozulan küresel ekoloji dengesinin kurbanı olan canlıların başında geliyor.

Nesli Tükenmekte Olan Hayvan: Comodo Ejderi

Nesli tükenmekte olan 3 m boyunda ve yaklaşık 75 kg ağırlığındaki minyatür dinazorları andıran çirkin bir hayvan olan dünyanın en büyük kertenkelesi Comodo ejderi de nesli tükenmeye yüz tutan hayvanlardan biridir. Bu hayvanın avlanma tarzına bakıldığında birçok insan iyi ki nesli tükeniyor diye düşünebilir. Buradan izleyin.

Leave a Comment

error: Content is protected !!
1