Mesnevi Nedir?

Mesnevi Nedir? Merak edilen konuların başında gelmektedir. Mesnevi özellikle divan edebiyatı için oldukça önemli bir yere sahiptir. Dönemin önemli büyük insanları ve ozanlar mesnevi yazmıştır. Bunlar arasında Yusuf Has Hacip başta gelir. Mesneviler genelde kısa ve özdür. Öğür verici niteliktedir. Mesnevilerde konu bütünlüğüne ve beyitler arasında kafiyeye dikkat edilmelidir. Türk edebiyatına Mesnevi İran edebiyatından gelmiştir. İran edebiyatında da mesneviler en az Türk edebiyatındaki kadar güzel ve anlamlıdır.

Mesnevi Nedir Kısa ve Öz?

Mesnevinin sözlük anlamı ikişer veya ikişerli demektir. İki beyit şeklinde yazılır ve beyiti kendi arasında kafiyeli olmalıdır. Bu ikili beyitler ise kendi arasında kafiyeli olup aa, bb, cc şeklindedir. Beyitler arasında konu bütünlüğü sağlanmalıdır. Beyit sayısı yine önemlidir. Mesnevilerde akıl ve mantık bir arada kullanılır. Beş mensur eserden, bir divan ve dört mesneviden oluşan eserlere hamse adı verilir. Nazım biçiminin farklı olduğu hamseler Türk edebiyatında oldukça benimsenmiş ve giderek büyük ilgi görmüştür.

Mesnevi Ne Anlatıyor?

Mesneviler de hamse sahibi şair mesneviyi iki dizeler halinde yazar. İlk mesnevi İran edebiyatına kadar dayanır. Mesnevilerde konu sınırlaması olmayıp istenilen konuda yazılan nazım biçimidir. Mesnevilerin konusu genelde ilahi aşktır. Allah’ın rızasını kazanan bir kul olma sırlarını anlatır. Divan şiiri bu konuda pek çok mesnevi ele almıştır. Hüsnü aşk bunlardan bir tanesidir. Divan şiiri hariç pek çok yerde kaleme alınmış mesnevi vardır. Mesneviler konularına göre farklılık gösterir. Aşk konulu mesnevilerde Leyla İle Mecnun, Vamık u Azra yer alır. Yine dini ve tasavvufi mesneviler de ise Hilye-i Hakani, Hüsn ü Aşk gelmektedir.

Mesnevi Ve Özellikleri Nelerdir?

Mesnevilerde beyitler kendi aralarında kafiyelidir. Mesneviler kısa ve öz olup daha çok öğüt verici ve dini niteliktedir. Eğer bir şair beş tane mesnevi yazmışsa buna hamse adı verilir. Bu kişiler ise hamse sahibi kişilerdir. En çok duyulan hamse sahipleri ise; Ahmet Rıdvan, Fuzuli, Şeyhi, Ali Şir Nevaidir. Eğer bir mesnevi şehrin güzelliklerinden bahsediyorsa buna da Şehrengiz denir.

Mesnevi Nasıl Anlaşılır?

Mesnevilerde tasavvuf konulu şiirler fazladır. Bir mesneviyi anlayabilmek için tasavvufi konularda bir alt yapı olması gerekir. Aynı zamanda mesnevilere daha anlaşılabilir bir dil ile yaklaşmak gerekir. Divan edebiyatı içinde oldukça büyük yer edinen mesnevi ve mesnevi şairleri günümüzde de önemli bir yere sahiptir. Divan edebiyatının nazım şekillerinden biri olan mesneviye günümüz şairleri de sahip çıkmıştır.

Leave a Comment

error: Content is protected !!