Kıdem Tazminatı Nedir? Kıdem Tazminatı Alma Şartları Nelerdir?

Çoğu çalışan Kıdem Tazminatı Nedir? Kıdem Tazminatı Alma Şartları Nelerdir? sorusunu soruyor ve cevabını merak ediyor. Eğer bir iş yerinde istihdam edilmişseniz, çalışma süreniz 1 yılı geçmiş olmak şartıyla, iş sözleşmeniz sona erdiğinde, çalıştığınız her yıl için aylık olarak almaya hak kazandığınız tazminattır. Bu tazminat tutarı Maliye Bakanlığı tarafından her sene yeniden hesaplanarak güncellenir. Hesaplama enflasyon oranlarına göre güncellenir.

Kıdem Tazminatı Alma Şartları Nelerdir?

Her işten ayrılan kişi, kıdem tazminatı almaya hak kazanmaz. Bunun belirli şartları vardır. Kanunlar çerçevesinde ( 4857. kanun-24.madde) işçi sözleşmeyi feshettiğinde bu hakkı kazanır. İşçinin haksız yere işten çıkarılması da bu tazminatı doğurur. İşveren haklı sebeplerle işçinin işine son verirse, işçi yine kıdem tazminatı almaya hak kazanır. İşçi sözleşmesini ciddi sağlık sorunları nedeni ile feshedebilir. İş artık sağlığı tehdit edecek derecede ise işçinin sözleşmeyi bozması/feshetmesi durumu gerçekleşebilir.

Ancak işçi haksız yere, hiçbir neden ileri sürülemezken, sözleşmeyi bozarsa ve bu da sabit ise, kıdem tazminatı alamaz. İş sözleşmesi yapılırken; iş veren, işçiyi yanıltacak yanlış bilgiler vererek daha ağır olan iş şartlarını yumuşak göstererek yani işçiyi yanıltarak sözleşmeyi imzalattığında, işçi bunu feshedebilir.

Kıdem Tazminatı

İşçinin şerefini zedeleyecek küfürlü sözler ve baskıcı tavırlar takınması da işçinin, sözleşmeyi feshetmesine yol açacak ki bu durumda da işçi kıdem tazminatı alır. Çalışan kişi, iş yerinde üçüncü kişi veya kişilerce cinsel baskı ya da tacize maruz kaldığında, bu durumu patronu ile paylaşması sonucu, yine de önlem alınmıyorsa sözleşmeyi feshedebilir ve kıdem tazminatı almaya hak kazanır.

İş Feshi

Çalışan kişi, iş yerinde önlem almadan kendi hatası yüzünden sakat kalabilir ya da hastalanabilir. Bu durumda iş veren haklı olarak iş sözleşmesini fesheder ve kıdem tazminatı almak mümkün olmaz. Kıdem Tazminatı Nedir? Kıdem Tazminatı Alma Şartları Nelerdir? İşçi herhangi bir kusur göstermediği halde, iş yerinde kaza geçirirse işe devamsızlık sebebi öne sürülerek iş veren tarafından sözleşme feshedilebilir ve bu durumda da kıdem tazminatı alınır. İşçinin herhangi bir sebepten dolayı tutuklanıp ceza alması durumunda da iş veren sözleşmeyi “devamsızlık” nedeni ile feshedebilir.

Leave a Comment

error: Content is protected !!
1