Jeomorfoloji Nedir?

Jeomorfoloji, coğrafi bir terimdir. Jeoloji bilimi ile pek çok ortak noktası olduğunu söyleyebiliriz. Fakat coğrafya dalı ile ilgili olan bu terimin konuları farklılık gösterebiliyor. Jeomorfoloji, yüzey şekillerinin tanımlanmasında ve bu süreçlerin açıklanmasında yardımcı olan bilim dalıdır. Aynı zamanda fiziksel coğrafyanın bir alt dalıdır.

Jeomorfoloji Nedir Kısa Özet?

Dünya üzerinde pek çok fiziki şartlara bağlı olarak yer şekilleri oluşmaktadır. Bu oluşum süreçleri bazen kısa bazen de çok uzun sürmüştür. Oluşan yeryüzü şekillerine göre bu durum elbette ki farklılık gösterir. Jeomorfoloji bilimi yeryüzünde bulunan tüm oluşumları inceler ve bunlara farklı isimler verir. Çalışma alanına inildiği zaman jeomorfoloji bilimi jeoloji bilimi ile ortak noktalarda birleşir. Dünya üzerinde yer alan bütün şekilleri inceleyen bilim dalıdır.

Jeomorfolojik Yapı Nedir?

Jeomorfolojik yapı karalar üzerinde ve deniz altında yer alan şekilleri inceleyen ve bunların oluşum süreçlerinin hakkında bilgiler veren, bunları sınıflandıran bir bilim dalıdır. Jeomorfolojinin inceleme alanına baktığımız zaman yüzey bilimini ele alabiliriz. Yüzey bilimi, dünya üzerinde olan bütün şekilleri inceleyen bir yapıdır. Bu incelemeye kara üzerindeki parçalar ve deniz altı şekilleri de dahildir.

Jeoloji ve Jeomorfoloji Arasındaki Fark Nedir?

Jeoloji ve jeomorfoloji aslında çok farklı olmayan iki sözcüktür. Fakat arasındaki fark çok ince bir çizgiden ibarettir. Her ikisi de farklı çalışmalar içerir. Jeomorfolojinin jeoloji bilim dalının bir alt dalı olduğunu söyleyebiliriz. Jeomorfoloji, yeryüzünün özellikleri ile ilişkili olan ve fiziksel yapıları inceleyen bir daldır. Jeomorfoloji ise dış yalnızca yeryüzünün dış yüzeyini ya da kabuğunu inceler. Jeoloji dünyanın tüm fiziksel özelliklerini ele alıp inceleyen bir bilim dalıdır. Jeoloji ve jeomorfoloji arasındaki farkı bu şekildedir.

Jeomorfoloji Alt Dalları Nelerdir?

İç ve dış kuvvetlerin etkisi ile oluşan yeryüzü şekillerini inceleyen bilim dalına jeomorfoloji denir. Dünya var olduğundan bu yana yeryüzü şekilleri değişiklik göstermiştir. Bazen seller, bazen toprak kaymaları ye yüzü şekillerini değişmesine neden olabiliyor. Bunlara volkanik patlamalar, depremler ve tsunamiler de etki etmektedir. Jeomorfoloji alt bilim dalları ise buzulların dağılma şekillerini ve işleyişlerini detaylı olarak inceler. Akarsu üzerinde oluşan erozyonları inceleyip bunların nasıl oluştuğuna dair detaylı bilgiler verir. Aynı zamanda bitki ve hayvanların coğrafi özellikler üzerinde nasıl yaşadıklarını ve yayıldığını inceler. Jeomorfoloji alt bilim dalları ise aşağıdaki gibidir:

  • Buzul Jeomorfolojisi
  • Akarsu jeomorfolojisi
  • Karst jeomorfolojisi
Leave a Comment

error: Content is protected !!
Escort izmir Casibom