İklim Çeşitleri

İklim çeşitleri, dünyada farklılık göstermektedir. Yıllık yağış miktarı olarak Karadeniz bölgesi oldukça fazla yağış alır. Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde ise yazlar sıcak ve kurak kışlar ılık ve yağışlı geçer. Buna bağlı olarak ise kışları ne çok sert ne de çok yumuşak geçmektedir. İklimi çok farklı nedenler etkiler. Buna sıcaklık, nem ve coğrafya gibi faktörler sayılabilir. Ülkemizde görülen iklim tipleri çöl iklimi, muson iklimi, ekvatoral iklim, Akdeniz iklimi, Karasal iklim ve Okyanusal iklimdir. Bu iklim tiplerinde çeşitlilik gösteren ise doğal bitki örtüleridir.

İklim Tipleri Kaç Tane?

Dünyanın kendine has bir şekli ve farklı iklim tipleri vardır. Her bölgenin de kendine has iklim tipi bulunur. Örneğin Karadeniz bölgesinde daha fazladır yağış. Akdeniz iklimi kış aylarında yağış alır. Yağış miktarı iklim değişikliklerine göre farklılık göstermektedir. İklim özellikleri her bölgeye göre değişiklik gösterir. Çöl iklimi görülen tek yer ise çöllerdir. Yine kutup iklimi görülen yer ise kutuplardır. Yıllık ortalama sıcaklık miktarı ise yağışa ve nem oranına göre farklılık gösterir ve her bölgede ayrıdır. Dünyada görülen iklim tipleri aşağıdaki gibidir:

  • Kutup İklimi: Bu iklim tipinde her yer buzullarla kaplı olup soğuk iklim görülür. Sıcaklık ortalamaları ise 0 derecenin altındadır.
  • Tundra İklimi: Yine burada da sıcaklık kutup iklimi kadar düşüktür. Yoğun bataklıklara rastlanır. Bitki örtüsü ise tundradır. Tropikal iklim kadar asla ılık değildir.
  • Ekvatoral iklim: Sıcak iklimlerden bir tanesidir. Neredeyse tüm mevsimler sıcaktır.
  • Muson İklimi: Sıcak iklim tipleri arasında yerini alır ve kışlar kurak geçer.
  • Karasal İklim: Yüksek kesimde ve orta kuşakta yer alır.
  • Akdeniz İklimi: Ilıman bir iklim olup cephesel yağış ön plandadır.

4 İklim Hangileri?

Ülkemizde görülen 4 iklim tipi mevcuttur. Bunlar ise; Ekvatoral iklim, Tropikal iklim, Muson iklimi ve Çöl iklimidir. Ekvatoral iklim, karasal iklimden oldukça farklı olup tüm mevsimler sıcaktır. Her bir iklimin doğal bitki örtüleri farklıdır. Aynı zamanda farklı iklim özellikleri görülmektedir. İklim tiplerini ayırmada en önemli özellik ise bitki örtüleridir. Aynı zamanda yetiştirilen tarım ürünlerine bakılarak da bitki örtüleri hakkında yorum yapılabilir.

Türkiyedeki İklim Çeşitleri Nelerdir?

Türkiye de coğrafi konum ve yer şekillerinden dolayı farklı iklim tipleri oluşmuştur. Türkiye de görülen 4 çeşit iklim tipi vardır. Bunlar; Karasal iklim, Akdeniz İklimi, Karadeniz İklimi ve Marmara iklimidir. Hepsinin de doğal bitki örtüsü farklıdır. Yine hepsinde farklı iklim tipleri görülür. Güneş ışınlarının geliş açılarında bile farklılık vardır.

Yorum yapın