Enflasyon Nedir?

Piyasadaki hizmet ve mal fiyatlarının artmasıdır. Enflasyon nedir sorusu hayat pahalılığından şikayet eden toplumlar arasında sürekli gündemde kalıyor. Bazı ülkelerde enflasyon çok ciddi oranlarda artar. Bu durumda enflasyon ne demek sorusunun cevabı; paranın değer kaybetmesidir. Örnek vermek gerekirse, geçen yıl 10 liraya alınan bir yiyecek, bu yıl 40 liraya alınıyorsa bunun fiyatı artmış değil, paranın değeri dörtte bire inmiş demektir. Ürünlerin pahalılaşmasının birçok nedeni vardır. Maliyet artışı talep artışı ve manipülasyonlar, güçsüz ekonomi enflasyona neden olur.

  • Enflasyon ne demek
  • Hiperenflasyon nedir
  • Enflasyon nasıl hesaplanır
  • Enflasyon türleri

Ekonomide Enflasyon Nedir?

Enflasyon nedir enflasyon, mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki artıştır. Bu süreç bir bakıma iyidir ve ekonomik büyümeye katkıda bulunur, çünkü daha fazla para harcanır ve toplam talepte bir artışa neden olur. Daha yüksek talep, daha fazla üretimi tetikler. Ancak enflasyon dengede tutulmalıdır. Nakit arzının genişlemesi, finansal sistemdeki büyüme, işgücü ve ücretlerin göreli esnekliği enflasyon oranını etkileyen başlıca unsurlardır. Çekirdek enflasyon, gıda ve enerji gibi temel emtiaları hariç tutan alternatif bir tüketici maliyetleri ölçüsüdür. Çekirdek faiz oranı yüksek olduğunda, daraltıcı para politikasını tetikleyebilir. Enflasyon, bazı tüketiciler için satın alma gücünü azaltırken, borçlu olanlara fayda sağlar. Ödünç alınan bir nesnenin değeri düşse bile, borçlu yine aynı miktarda borçludur. Ülkemizde lira bazında borçlanan biri için; enflasyon borç ödeme gücünü artırır.

Enflasyon Türleri

Üç tür enflasyon vardır ve ana türleri ücret enflasyonu, varlık enflasyonu ve maliyet enflasyonudur. Her birinin kendi avantajları ve dezavantajları vardır. Hiperenflasyon, hükümetin para basmasından kaynaklanırken, aynı zamanda talepteki artışın bir sonucudur. Talepteki artış, yerel para biriminin gerçek değerini aşındıran daha yüksek fiyatlara neden olur. Birçok kişi varlıklarının değerini korumak için yabancı para birimlerine geçer. Sonuç olarak, enflasyon tüm uluslar için ciddi bir sorundur. Enflasyonun dengelenmesi, ciddi ve bilinçli ekonomik hamleler gerektirir. Çoğu ekonomist, düşük enflasyonun ekonomi için faydalı olduğu konusunda hemfikirdir.  Ürün fiyatlarının yükselmemesi deflasyonist bir etkiye yol açar. Ürün fiyatları sabit kaldığında talep de azalır. Enflasyonu düşük tutmak her hükümetin ana görevlerinden ve hedeflerinden biridir. Deflasyon nedir: para biriminin değer kazanmasıdır. Söz gelimi bu yıl 100 bin liraya aldığınız bir araba, gelecek yıl 80 bin liraya sonraki yıl 70 bin liraya düşüyorsa deflasyon var diyebiliriz. Bu durumda üretim yavaş yavaş düşecektir. İnsanlar para biriktirmeye yönelecek ve piyasalarda para akışı azalacaktır. Bu da istenmeyen bir durumdur. İdeal olan; enflasyonun kontrollü olarak ve ön görülebilir olarak her yıl belli oranlarda düzenli bir şekilde artmasıdır.

Enflasyon birçok ülkede önemli bir sorundur ve ekonomik krizin ana nedenidir. Ülkeleri uzun istikrarsızlık ve finansal çöküş dönemlerine sürüklemekten sorumludur. Aynı şekilde, politikacılar enflasyonla mücadele vaadiyle seçim kazanırlar. Enflasyonun düşük olması toplumların satın alma gücünü yerinde tutar. Enflasyonu ne çok yüksek ne de çok düşük tutmak gerekir. Dengeli bir enflasyon ideal olandır. Bunu başarmak da çok ciddi bir ekonomi idaresini gerektirir.

Leave a Comment

error: Content is protected !!
1