Devalüasyon Nedir?

Devalüasyon, bir ülkenin rakip bir para birimine karşı kendi parasının değerini düşürdüğü ve böylece ihracatını azalttığı bir para politikasıdır. Bu aynı zamanda bir ülkedeki ticaret açığının ve dengesizliklerin iyileştirilmesine de yardımcı olur, çünkü ihracattaki artış ithalattaki artışı dengeleyecektir. Ancak devalüasyon her zaman söz konusu ülkeye fayda sağlamaz. Bazı durumlarda, devalüe edilmiş para birimi ithalatçılar için daha pahalı hale gelebileceğinden, bunun tam tersi bir etkisi olabilir. Çünkü bu yolla ithal edilen mallarda fiyat artışı olurken, yerli malların fiyatı düşer. Üretici 10 birime sattığı x ürününü dörde beşe satmaya başlar. Öte yandan 10 birime ithal edilen bir ürün, artık 15-20 birime ithal edilmiş olur.

Devalüasyon Etkileri

Devalüasyon, para biriminin değerini düşürmenin yanı sıra enflasyonu da artırabilir. Daha fazla güç kaybetmiş bir para birimi, ithalat için daha yüksek fiyatlar anlamına gelir ve bu da yerli mallara daha fazla talebe yol açabilir. Devalüasyon, bir hükümeti, ekonomik büyümeyi yavaşlatacak olan enflasyonu önlemek için faiz oranlarını artırmaya zorlayabilir. Zayıf bir para birimi de bir ülkenin borç yükünü artırabilir. Ancak devalüasyonla ilgili en büyük sorun, bir ülkenin borçlarını ödemesini zorlaştırmasıdır. Devalüasyon nedir? Ekonomide devalüasyon, bir ülkenin para birimini değer olarak düşürmesidir. Devalüasyon genellikle bir ülkenin merkez bankasının veya hükümetinin ticaret dengesini etkilemek için döviz değerlerini kullanmasının sonucudur. Örneğin Panama’da Balboa ABD dolarına sabitlenmiştir. Doların değeri değiştiğinde, Balboa da aynı miktarda otomatik olarak değişir. Dolayısıyla bir ülke ihracatı artırmak istiyorsa para biriminin değerini düşürebilir. Çin yuanının devalüasyonu, popüler bir para manipülasyon yöntemidir. Çin’de, Yuan için döviz kurunu belirleyen Çin Halk Bankası kısa süre önce para birimini devalüe etti. Yuan yaklaşık yüzde dokuz oranında değer kaybetti ve bu Asya ve ABD piyasalarında kısa süreliğine paniğe neden oldu.

Devalüasyon Her Zaman Zararlı mıdır?

Devalüasyon, bir ülkenin maliyetlerini düşürerek ihracatına yardımcı olur. Daha ucuz ihracat avantajıbir ülkenin uluslararası pazarlarda daha etkin rekabet edebilmesi ve daha fazla ekonomik faaliyet üretebilmesi anlamına gelir. Bu da ülkenin ödemeler dengesinin iyileşmesine yardımcı olur ve büyümeyi teşvik eder. Dolayısıyla devalüasyon hem ihracatçılar hem de ithalatçılar için faydalıdır. Bir ülke başka bir ülke ile finansal mücadeleye girdiğinde, bir para biriminin devalüasyonu domino etkisi yaratabilir. Her ülke kendi para birimini devalüe ederek diğerinin altını oymaya çalışır. Ardından, daha zayıf olan ülke, kendi para birimini devalüe ederek daha zayıf olanı dengelemeye çalışacaktır. Sonunda, zayıf para biriminin küresel ekonomi üzerinde daha güçlü bir etkiye sahip olmasıyla birlikte bir ticaret savaşı ve gerilimlerle sonuçlanabilir.

Leave a Comment

error: Content is protected !!
1